Edictes

Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8881 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 472, de rectificació d'error material
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8877 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 471, d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8513 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte d'acceptació de la delegació de competències de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu de la gestió tributària i recaptatòria de les liquidacions d'IBI Urbana que resultants del procediment de regularització cadastral
Exercici: 2019 Bop: 204-0 Edicte: 8171 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 438, de correcció d'error material
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7750 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 424, d'informació pública dels Estatuts de la Comunitat d'Abocaments i el Reglament regulador del sistema de sanejament dels sectors industrials I, II i III de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2019 Bop: 192-0 Edicte: 7695 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 423, d'exposició pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua
Exercici: 2019 Bop: 168-0 Edicte: 6928 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 382, d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 166-0 Edicte: 6926 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 381, d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6463 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 353, referent a la delegació de les àrees a favor dels regidors
Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6462 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 352, referent a uns acords del Ple
Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6461 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 351, referent a uns acords del Ple
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6317 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 344, de convocatòria a la junta general de la Comunitat d'abocaments
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6316 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 343, d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6315 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 342, d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5850 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 318, d'informació pública de sol·licitud de devolució d'una garantia definitiva
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5846 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 317, d'informació pública de sol·licitud de devolució d'un aval
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5263 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 274, d'exposició pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua potable del 1r trimestre de 2019
Exercici: 2019 Bop: 100-0 Edicte: 4192 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 224, d'aprovació de les bases que han de regir un procés de selecció de personal
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2894 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 174, de convocatòria de concurs públic per al càrrec de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2411 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 153, d'exposició pública d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 47-0 Edicte: 1648 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 106, d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 21-0 Edicte: 499 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 40, d'informació pública d'un pla especial
Exercici: 2019 Bop: 17-0 Edicte: 330 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte de presa de raó de l'avocació de competències de gestió tributària i recaptació acordada per l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11123 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 440, d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 245-0 Edicte: 10950 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 429, d'aprovació de l'oferta publica d'ocupació per a l'any 2018
Exercici: 2018 Bop: 241-0 Edicte: 10850 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 421, d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10595 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 418, de nomenament de personal funcionari
Exercici: 2018 Bop: 224-0 Edicte: 10029 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 383, d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 224-0 Edicte: 10028 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 382, d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 224-0 Edicte: 9984 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 375, d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal del pressupost de l'exercici de 2018