Edictes

Exercici: 2020 Bop: 194-0 Edicte: 7115 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del text refós del projecte constructiu per a l'execució de les obres d'instal·lació d'una nova canonada d'abastament d'aigua potable del Sector I de connexió als sectors industrials II, III i IV de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8881 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 472, de rectificació d'error material
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6316 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 343, d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6317 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 344, de convocatòria a la junta general de la Comunitat d'abocaments
Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6461 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 351, referent a uns acords del Ple
Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6462 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 352, referent a uns acords del Ple
Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6463 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 353, referent a la delegació de les àrees a favor dels regidors
Exercici: 2019 Bop: 166-0 Edicte: 6926 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 381, d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 168-0 Edicte: 6928 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 382, d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 192-0 Edicte: 7695 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 423, d'exposició pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7750 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 424, d'informació pública dels Estatuts de la Comunitat d'Abocaments i el Reglament regulador del sistema de sanejament dels sectors industrials I, II i III de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2019 Bop: 204-0 Edicte: 8171 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 438, de correcció d'error material
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8513 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte d'acceptació de la delegació de competències de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu de la gestió tributària i recaptatòria de les liquidacions d'IBI Urbana que resultants del procediment de regularització cadastral
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8877 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 471, d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 9093 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 483, d'exposició pública del compte general del pressupost de 2018
Exercici: 2020 Bop: 192-0 Edicte: 6902 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Exposició pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua potable del 1r trimestre de 2020
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 9094 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 484, d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 8/2019
Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9367 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 490, d'aprovació de l'oferta ocupació publica per a l'any 2019
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9923 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 509, d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10466 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 534, d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 2-0 Edicte: 10509 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 538, d'aprovació inicial de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu al Consorci per a la gestió integral d'aigües de Catalunya
Exercici: 2020 Bop: 2-0 Edicte: 10510 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 536, d'aprovació inicial del projecte d'adequació en matèria d'accessibilitat de l'edifici de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2020 Bop: 4-0 Edicte: 10512 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Anunci núm. 535, d'aprovació definitiva del projecte de depuradora per a la zona d'equipaments escolars i esportius de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2020 Bop: 4-0 Edicte: 10513 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Edicte núm. 537, d'aprovació inicial del projecte constructiu per a l'execució de les obres d'instal·lació d'una nova canonada d'abastament d'aigua potable del Sector I de connexió als Sectos Industrials II, III i IV del Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2020 Bop: 4-0 Edicte: 10519 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Edicte núm. 541 d'informació pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua del 3r trimestre de 2019
Exercici: 2020 Bop: 43-0 Edicte: 1548 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del projecte d'adequació en matèria d'accessibilitat de l'edifici de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1937 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del projecte d'adequació en matèria d'accessibilitat de l'edifici de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2020 Bop: 132-0 Edicte: 4567 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Exposició pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua potable d'octubre-novembre-desembre de 2019
Exercici: 2020 Bop: 182-0 Edicte: 6644 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública del Projecte de restitució de les infraestructures de subministrament d'aigua potable del municipi de Sant Feliu de Buixalleu, malmeses pel temporal Glòria
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6315 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 342, d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019