Edictes

Exercici: 2021 Bop: 68-0 Edicte: 2726 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua potable del període d'octubre, novembre i desembre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 239-0 Edicte: 9428 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 4-0 Edicte: 10513 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Edicte núm. 537, d'aprovació inicial del projecte constructiu per a l'execució de les obres d'instal·lació d'una nova canonada d'abastament d'aigua potable del Sector I de connexió als Sectos Industrials II, III i IV del Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2020 Bop: 4-0 Edicte: 10519 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Edicte núm. 541 d'informació pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua del 3r trimestre de 2019
Exercici: 2020 Bop: 43-0 Edicte: 1548 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del projecte d'adequació en matèria d'accessibilitat de l'edifici de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1937 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del projecte d'adequació en matèria d'accessibilitat de l'edifici de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2020 Bop: 132-0 Edicte: 4567 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Exposició pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua potable d'octubre-novembre-desembre de 2019
Exercici: 2020 Bop: 182-0 Edicte: 6644 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública del Projecte de restitució de les infraestructures de subministrament d'aigua potable del municipi de Sant Feliu de Buixalleu, malmeses pel temporal Glòria
Exercici: 2020 Bop: 192-0 Edicte: 6902 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Exposició pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua potable del 1r trimestre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 194-0 Edicte: 7115 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del text refós del projecte constructiu per a l'execució de les obres d'instal·lació d'una nova canonada d'abastament d'aigua potable del Sector I de connexió als sectors industrials II, III i IV de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2020 Bop: 226-0 Edicte: 8550 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Exposició pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua potable d'abril-maig-juny de 2020
Exercici: 2020 Bop: 228-0 Edicte: 8875 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial del pressupost municipal de 2020 i la plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 229-0 Edicte: 8849 AJUNTAMENT D'HOSTALRIC - Aprovació de l'acta de delimitació entre els termes municipals d'Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 9170 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020 del pressupost de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9788 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del Pressupost municipal per a l'exercici 2020 i la publicació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball (Edicte núm. 488)
Exercici: 2021 Bop: 65-0 Edicte: 2728 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del Text refós de restitució de les infraestructures danyades pel temporal "Gloria" a Sant Feliu de Buixalleu - Camins municipals de primer ordre i altres
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 10125 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva de l'expedient de la modificació de crèdit núm. 3/2020 del Pressupost de 2020 (Edicte núm. 498)
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 10126 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2020 (Anunci núm. 500)
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10167 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA - Información Pública correspondiente al expediente de expropiación forzosa 233ADIF2001 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de mejora de puntos singulares en las provincias de Barcelona y Girona, motivado por las obras de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza - Barcelona-Frontera francesa", en los términos municipales de Barcelona, Montcada i Reixac, Vilanova del Vallés, La Roca del Vallés, Llinars del Vallés, Gualba y Sant Celoni (Barcelona), Riells i Viabrea y Sant Feliu de Buixalleu (Girona)
Exercici: 2021 Bop: 11-0 Edicte: 227 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial del "Projecte de restitució de les infraestructures danyades pel temporal Glòria a Sant Feliu de Buixalleu als camins municipals de 1r. ordre i altres"
Exercici: 2021 Bop: 15-0 Edicte: 256 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació del padró de la taxa de subministrament d'aigua dels mesos de juliol, agost i setembre de 2020
Exercici: 2021 Bop: 17-0 Edicte: 359 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública de sol·licitud de la devolució de l'aval dipositat per garantir unes obres (Edicte núm. 8)
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 568 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial d'un conveni de col·laboració administratiu i urbanístic
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 569 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial d'un conveni de col·laboració administratiu i urbanístic
Exercici: 2021 Bop: 25-0 Edicte: 858 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura de l'addenda al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per al manteniment de la xarxa viària del Parc Natural del Montseny, anualitat 2019
Exercici: 2021 Bop: 29-0 Edicte: 891 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública de les bases reguladores específiques de subvencions a autònoms i empreses jurídiques (únicament societats limitades, comunitats de béns, societats civils i cooperatives) de Sant Feliu de Buixalleu per fer front a l'impacte econòmic causat per la COVID-19
Exercici: 2021 Bop: 45-0 Edicte: 1760 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Extracte de la resolució de 2 de març de 2021 de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, de convocatòria de subvencions a autònoms i persones jurídiques del municipi per fer front a l'impacte econòmic causat per la COVID19 (Convocatòria BDNS 551589)
Exercici: 2021 Bop: 46-0 Edicte: 1683 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva de les bases reguladores específiques de subvencions a autònoms i empreses jurídiques de Sant Feliu de Buixalleu per fer front a l'impacte econòmic causat per la COVID19
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2602 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per al manteniment i millora de la xarxa viària del Parc Natural del Montseny
Exercici: 2020 Bop: 4-0 Edicte: 10512 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Anunci núm. 535, d'aprovació definitiva del projecte de depuradora per a la zona d'equipaments escolars i esportius de Sant Feliu de Buixalleu