Edictes

Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5263 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 274, d'exposició pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua potable del 1r trimestre de 2019
Exercici: 2019 Bop: 100-0 Edicte: 4192 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 224, d'aprovació de les bases que han de regir un procés de selecció de personal
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2894 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 174, de convocatòria de concurs públic per al càrrec de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2411 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 153, d'exposició pública d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 47-0 Edicte: 1648 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 106, d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 21-0 Edicte: 499 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 40, d'informació pública d'un pla especial
Exercici: 2019 Bop: 17-0 Edicte: 330 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte de presa de raó de l'avocació de competències de gestió tributària i recaptació acordada per l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11123 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 440, d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 245-0 Edicte: 10950 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 429, d'aprovació de l'oferta publica d'ocupació per a l'any 2018
Exercici: 2018 Bop: 241-0 Edicte: 10850 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 421, d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10595 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 418, de nomenament de personal funcionari
Exercici: 2018 Bop: 224-0 Edicte: 10029 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 383, d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 224-0 Edicte: 10028 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 382, d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 224-0 Edicte: 9984 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 375, d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal del pressupost de l'exercici de 2018
Exercici: 2018 Bop: 222-0 Edicte: 9959 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 374, d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 206-0 Edicte: 9192 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 350, d'aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 206-0 Edicte: 9191 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 349, d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 12/2018
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8642 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 325, d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8492 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 318, d'aprovació del padró de la taxa de subministrament d'aigua del 2n trimestre de 2018
Exercici: 2018 Bop: 171-0 Edicte: 7778 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 288, d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2018, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball
Exercici: 2018 Bop: 156-0 Edicte: 7169 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 225, d'informació pública de la sol·licitud d'una llicència
Exercici: 2018 Bop: 156-0 Edicte: 7168 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 239, d'informació pública de l'expedient administratiu i del projecte tècnic en part del sòl urbanitzable industrial
Exercici: 2018 Bop: 151-0 Edicte: 6972 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 234, d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 151-0 Edicte: 6971 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 233, d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2018 i de la plantilla de personal
Exercici: 2018 Bop: 131-0 Edicte: 5997 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 181, d'aprovació del padró de la taxa de subministrament d'aigua del primer trimestre de 2018
Exercici: 2018 Bop: 107-0 Edicte: 4955 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 148, d'aprovació de les bases que han de regir un procés selectiu
Exercici: 2018 Bop: 107-0 Edicte: 4954 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 147, d'aprovació de les bases que han de regir un procés selectiu
Exercici: 2018 Bop: 104-0 Edicte: 4671 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 132, d'informació pública de sol·licitud de devolució d'un aval
Exercici: 2018 Bop: 98-0 Edicte: 4347 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 126, d’informació pública de sol·licitud de devolució d’avals
Exercici: 2018 Bop: 97-0 Edicte: 4321 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 122, de sol·licitud de devolució d'una garantia definitiva