Edictes

Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8642 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 325, d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8492 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 318, d'aprovació del padró de la taxa de subministrament d'aigua del 2n trimestre de 2018
Exercici: 2018 Bop: 171-0 Edicte: 7778 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 288, d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2018, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball
Exercici: 2018 Bop: 156-0 Edicte: 7169 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 225, d'informació pública de la sol·licitud d'una llicència
Exercici: 2018 Bop: 156-0 Edicte: 7168 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 239, d'informació pública de l'expedient administratiu i del projecte tècnic en part del sòl urbanitzable industrial
Exercici: 2018 Bop: 151-0 Edicte: 6972 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 234, d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 151-0 Edicte: 6971 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 233, d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2018 i de la plantilla de personal
Exercici: 2018 Bop: 131-0 Edicte: 5997 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 181, d'aprovació del padró de la taxa de subministrament d'aigua del primer trimestre de 2018
Exercici: 2018 Bop: 107-0 Edicte: 4955 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 148, d'aprovació de les bases que han de regir un procés selectiu
Exercici: 2018 Bop: 107-0 Edicte: 4954 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 147, d'aprovació de les bases que han de regir un procés selectiu
Exercici: 2018 Bop: 104-0 Edicte: 4671 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 132, d'informació pública de sol·licitud de devolució d'un aval
Exercici: 2018 Bop: 98-0 Edicte: 4347 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 126, d’informació pública de sol·licitud de devolució d’avals
Exercici: 2018 Bop: 97-0 Edicte: 4321 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 122, de sol·licitud de devolució d'una garantia definitiva
Exercici: 2018 Bop: 97-0 Edicte: 4320 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 121, de sol·licitud de devolució d'una garantia definitiva
Exercici: 2018 Bop: 72-0 Edicte: 3045 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 79, d'informació pública de sol·licituds de devolució d'unes garanties
Exercici: 2018 Bop: 67-0 Edicte: 2845 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 83, d'aprovació del padró de la taxa de subministrament d'aigua del 4t trimestre de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 30-0 Edicte: 1025 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 48, d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10867 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 441, d'aprovació definitiva de l'expedient d'habilitació i suplement de crèdit mitjançant la modificació de crèdit núm. 17/2017
Exercici: 2017 Bop: 242-0 Edicte: 10586 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 423, d'aprovació d'un padró
Exercici: 2017 Bop: 238-0 Edicte: 10387 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 362, d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 236-0 Edicte: 10227 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 390, d'informació pública d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2017 Bop: 235-0 Edicte: 10379 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 363, d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 226-0 Edicte: 9952 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 403, d'exposició pública de la modificació de la plantilla de personal de l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 226-0 Edicte: 9949 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 402, d'aprovació inicial de l'expedient d'habilitació i suplement de crèdit 17/2017
Exercici: 2017 Bop: 225-0 Edicte: 9911 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 222-0 Edicte: 9742 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 391, d'aprovació definitiva d'un expedient d'habilitació i suplement de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 203-0 Edicte: 8822 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 356, d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 192-0 Edicte: 8238 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 337, d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2017 Bop: 154-0 Edicte: 7009 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 288, d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 148-0 Edicte: 6778 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 270, d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit