Edictes

Exercici: 2021 Bop: 11-0 Edicte: 227 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial del "Projecte de restitució de les infraestructures danyades pel temporal Glòria a Sant Feliu de Buixalleu als camins municipals de 1r. ordre i altres"
Exercici: 2020 Bop: 4-0 Edicte: 10519 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Edicte núm. 541 d'informació pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua del 3r trimestre de 2019
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8513 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte d'acceptació de la delegació de competències de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu de la gestió tributària i recaptatòria de les liquidacions d'IBI Urbana que resultants del procediment de regularització cadastral
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8877 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 471, d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8881 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 472, de rectificació d'error material
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 9093 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 483, d'exposició pública del compte general del pressupost de 2018
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 9094 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 484, d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 8/2019
Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9367 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 490, d'aprovació de l'oferta ocupació publica per a l'any 2019
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9923 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 509, d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10466 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 534, d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 2-0 Edicte: 10509 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 538, d'aprovació inicial de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu al Consorci per a la gestió integral d'aigües de Catalunya
Exercici: 2020 Bop: 2-0 Edicte: 10510 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Edicte núm. 536, d'aprovació inicial del projecte d'adequació en matèria d'accessibilitat de l'edifici de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2020 Bop: 4-0 Edicte: 10512 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Anunci núm. 535, d'aprovació definitiva del projecte de depuradora per a la zona d'equipaments escolars i esportius de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2020 Bop: 4-0 Edicte: 10513 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Edicte núm. 537, d'aprovació inicial del projecte constructiu per a l'execució de les obres d'instal·lació d'una nova canonada d'abastament d'aigua potable del Sector I de connexió als Sectos Industrials II, III i IV del Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2020 Bop: 43-0 Edicte: 1548 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del projecte d'adequació en matèria d'accessibilitat de l'edifici de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10167 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA - Información Pública correspondiente al expediente de expropiación forzosa 233ADIF2001 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de mejora de puntos singulares en las provincias de Barcelona y Girona, motivado por las obras de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza - Barcelona-Frontera francesa", en los términos municipales de Barcelona, Montcada i Reixac, Vilanova del Vallés, La Roca del Vallés, Llinars del Vallés, Gualba y Sant Celoni (Barcelona), Riells i Viabrea y Sant Feliu de Buixalleu (Girona)
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1937 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del projecte d'adequació en matèria d'accessibilitat de l'edifici de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2020 Bop: 132-0 Edicte: 4567 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Exposició pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua potable d'octubre-novembre-desembre de 2019
Exercici: 2020 Bop: 182-0 Edicte: 6644 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública del Projecte de restitució de les infraestructures de subministrament d'aigua potable del municipi de Sant Feliu de Buixalleu, malmeses pel temporal Glòria
Exercici: 2020 Bop: 192-0 Edicte: 6902 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Exposició pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua potable del 1r trimestre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 194-0 Edicte: 7115 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del text refós del projecte constructiu per a l'execució de les obres d'instal·lació d'una nova canonada d'abastament d'aigua potable del Sector I de connexió als sectors industrials II, III i IV de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2020 Bop: 226-0 Edicte: 8550 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Exposició pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua potable d'abril-maig-juny de 2020
Exercici: 2020 Bop: 228-0 Edicte: 8875 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial del pressupost municipal de 2020 i la plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 229-0 Edicte: 8849 AJUNTAMENT D'HOSTALRIC - Aprovació de l'acta de delimitació entre els termes municipals d'Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 9170 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020 del pressupost de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 239-0 Edicte: 9428 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9788 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del Pressupost municipal per a l'exercici 2020 i la publicació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball (Edicte núm. 488)
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 10125 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva de l'expedient de la modificació de crèdit núm. 3/2020 del Pressupost de 2020 (Edicte núm. 498)
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 10126 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2020 (Anunci núm. 500)
Exercici: 2019 Bop: 204-0 Edicte: 8171 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Anunci núm. 438, de correcció d'error material