SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL ANY 2022 – DIPUTACIÓ DE GIRONA I DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

Enguany s’ha procedit al manteniment de les franges perimetrals de les urbanitzacions Buixalleu, Rio Park i Ducat del Montseny, amb un cost total de 9.808,36 €.

Per a la realització d’aquestes tasques de manteniment, l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, ha rebut les subvencions següents:

  • Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, expd. ARP227/21/000077, per import de 5.885,01 €
  • Diputació de Girona, expd. 2022/2023, per import de 3.923,35 €

Així mateix, la Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per al manteniment de les parcel·les interiors propietat de l’Ajuntament ubicades a les urbanitzacions Ducat del Montseny i Can Cadell i al paratge del Gorg d’en Perxistor, per import de 1.255,50 €, expd. 2022/2023.