SUBVENCIONS A AUTÒNOMS I PERSONES JURÍDIQUES DE SANT FELIU DE BUIXALLEU PER FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC CAUSAT PER LA COVID19

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS A AUTÒNOMS I PERSONES JURÍDIQUES (únicament societats limitades, comunitats de béns, societats civils, cooperatives) DE SANT FELIU DE BUIXALLEU PER FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC CAUSAT PER LA COVID19

 

INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ TELEMÀTICA:

La presentació de sol·licituds es realitzarà de forma telemàtica a través de la Seu electrònica municipal (espai web segur protegit per usuari).

Els formularis de sol·licitud estan disponibles a www.sfbuixalleu.cat, s’haurà d’emplenar i afegir-lo com a document adjunt a la instància genèrica a l’apartat http://www.santfeliudebuixalleu.cat/seu-electronica-2/tramits-i-gestions-etram/ que un cop signada es presentarà automàticament al Registre Electrònic municipal.

Com a rebut de la presentació de la sol·licitud, la persona sol·licitant rebrà un document telemàtic que consignarà el número de l’expedient, les dades de la persona sol·licitant i la data i hora de la presentació.

Els documents annexos necessaris per completar la sol·licitud i consignats en la Base 7 caldrà pujar-los a la plataforma en format PDF.

El document d’instància podrà estar signat mitjançant el certificat digital de la persona usuària que realitza la sol·licitud de subvenció.

CONSULTES: Les consultes relatives a les previsions d’aquestes bases es faran arribar al correu: ajuntament@sfbuixalleu.cat, telèfon 972 864 018.