SEGUEIXEN LES OBRES D’ADEQUACIÓ I MILLORA DEL CEMENTIRI DE GRIONS

Les obres de reparació i millora del cementiri de Grions tenen l’objectiu de condicionar el recinte a la normativa vigent i millorar les condicions sanitàries i d’accessibilitat. En primer lloc s’ha pavimentat la zona d’entrada i s’han ampliat les voreres dels blocs de nínxols per adaptar-les a les necessitats dels serveis funeraris i perquè tot el recinte sigui accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

La resta d’obres consisteix en resoldre el drenatge interior, amb la construcció d’una bonera-emborna a la zona més baixa que desguassa cap a l’exterior, i garantir l’estanqueïtat dels blocs de nínxols amb la construcció d’una coberta inclinada de teula àrab. També es preveu adequar el local-dipòsit amb la renovació dels tancaments existents, i reconstruir la llosa de la fossa utilitzada com a ossera, amb un acabat de pedra natural. Finalment, s’ha previst reparar i pintar els murs de tancament de tot el recinte, inclòs el portal metàl·lic.

Les obres van ser adjudicades a l’empresa Excavacions transport i obra pública Tarres, SL per un import de 38.746,69 € (IVA inclòs). Les obres van començar el setembre.