PROJECTE GAT

Inici del Projecte Gat 

Els gats de carrer colonitzen espais urbans on troben aliments i aixopluc. Això, unit al fet de no tenir depredadors, permet que els col·lectius de gats es reprodueixin ràpid i fàcilment arribant a assolir poblacions desmesurades i generant possibles conflictes amb els veïns.

Arrel de la petició dels veïns de la urbanització de Can Cadell, des de l’Ajuntament es van cercar els protocols a seguir i es va creure important tenir el recolzament d’una entitat que ens guiés en l’aprenentatge tant dels veïns com de l’administració. Així doncs, es va trobar l’entitat Fundació Fauna, que gràcies al Projecte Gat iniciarà el camí pel control de les colònies de gats en aquella urbanització. 

Per harmonitzar la convivència i evitar conflictes entre els gats de carrer i les persones que se senten perjudicades, el “Projecte Gat” aplica el programa CER (Captura-Esterilització-Retorn). És un sistema per controlar la natalitat dels gats d’una colònia consistent en capturar-los mitjançant gàbies-trampa, portar-los a un centre veterinari per esterilitzar-los, i retornar-los a la colònia d’origen. A fi d’identificar els gats esterilitzats, el veterinari els marca amb un tall a l’orella.

La feina de captura i alimentació la realitzen les mateixes persones que gestionen les colònies de gats de manera desinteressada, els o les alimentadores. Però a banda d’alimentar aquests gats, aquestes persones es converteixen en els gestors de les colònies informant de qualsevol fet que pugui sorgir a la seva colònia. Aquestes persones són formades per la Fundació Fauna per tal que es converteixin en la figura del bon alimentador/a.

L’esterilització, lluny de perjudicar els gats, soluciona molts problemes conductuals. Desapareixen els marcatges, les baralles i miols propis de les èpoques de zel. Per això cal que els propietaris de gats els identifiquin amb el corresponen xip, els censin a l’Ajuntament  i els esterilitzin. 

Per aquestes i moltes d’altres raons, des de l’Ajuntament hem apostat per aquest model de solució ètica ja implantat àmpliament i utilitzat en altres municipis.

Aquest mètode de treball permet assolir un equilibri mitjançant l’esterilització dels gats i la gestió adequada de les colònies, evitant així la superpoblació felina, sense la necessitat d’arribar a la captura i posterior trasllat als centres de recollida d’animals.

David Serramitjana

Director i biòleg de la Fundació Fauna