OBRES DE MILLORA AL CARRER MONTSENY

Gràcies a les línies de subvenció del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-24, que després de 8 anys s’ha recuperat, es podran dur a terme les obres de millora al carrer Montseny, que, segons memòria valorada, tenen un cost de 431.303,79 €. En data 15.11.2019 es van sol·licitar les dues línies de subvenció (inversió i per a acció territorial a municipis petits).

En data 27.11.2020 s’ha emès la resolució definitiva, que concedeix la subvenció de la línia d’inversió per un import de 250.000 € i per a la línia d’acció territorial a municipis petits de 120.000 €.

Aquestes obres pretenen ser una millora i reforma global del carrer i en línies generals es renovaran els serveis d’aigua, sanejament, enllumenat i vial. Així, ara tocarà redactar el projecte que, a partir de reunions veïnals, s’intentarà ajustar al màxim a les seves necessitats.