LLISTAT ADMESOS I CONVOCATORIA PER A LA CELEBRACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL A TEMPS PARCIAL I URGENT DUN/A AUXILIAR D’AGUTZIL DE DIA EN EXECUCIÓ PROJECTE BRIGADA JOVE 2021

MODIFICACIÓ HORARI DEL PROCÉS SELECTIU: 21 DE JUNY DE 2021 A LES 18.00 HORES

(Podeu consultar el decret de modificació d’horari AQUÍ)

Podeu consultar la llista d’aspirants admesos, convocatòria per a la celebració del procés selectiu el DILLUNS 21 DE JUNY A LES 11.00 hores i nomenament de l’òrgan seleccionador de la contractació laboral temporal a temps parcial i urgent d’un/ auxiliar d’agutzil de dia en execució del projecte Brigada Jove 2021 AQUÍ.