LLISTAT ADMESOS I CONVOCATÒRIA PER A LA CELEBRACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL A TEMPS PARCIAL D’UN PREMONITOR/A DE LLEURE EN EXECUCIÓ DEL PROJECTE BRIGADA JOVE 2021

MODIFICACIÓ HORARI DEL PROCÉS SELECTIU: 21 DE JUNY DE 2021 A LES 16.00 HORES

(Podeu consultar el decret de modificació d’horari AQUÍ)

 

Podeu consultar la llista d’aspirants admesos, convocatòria per a la celebració del procés selectiu el DILLUNS 21 DE JUNY A LES 9.00 hores i nomenament de l’òrgan seleccionador de la contractació laboral temporal a temps parcial d’un premonitor/a de lleure en execució del projecte Brigada Jove 2021 i creació d’una borsa de treball AQUÍ.