LLISTAT ADMESOS I CONVOCATÒRIA PER A LA CELEBRACIÓ DEL CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER A LA CONTRACTACIÓ INTERINA PER COBRIR ELS PERÍODES DE VACANCES DE LES PLACES D’AGUTZILS DE DIA I NIT

MODIFICACIÓ HORARI DEL PROCÉS SELECTIU: 23 DE JUNY DE 2021 A LES 11.30 HORES

(Podeu consultar el decret de modificació d’horari AQUÍ)

Podeu consultar la llista d’aspirants admesos, convocatòria per a la celebració del procés selectiu el DIMECRES 23 DE JUNY A LES 10.00 hores i nomenament de l’òrgan seleccionador del concurs-oposició lliure per a la contractació interina per cobrir els períodes de vacances de les places d’agutzils de dia i de nit i creació de borsa de treball AQUÍ.