DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS MUNICIPALS MOTIVADES PER CIRCUMSTÀNCIES METEOROLÒGIQUES DE CARÀCTER EXCEPCIONAL

Per decret del President de la Diputació de Girona de data 18 de juliol de 2019 s’ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu una subvenció per a les actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional (pluges i aiguats) produïts del 13 al 15 d’octubre i del 14 al 18 de novembre de 2018 (expedient 48/61) per import total de 5.703,56 € pels conceptes següents:

 

Concepte
Subvenció Diputació
Aportació Ajuntament
Total
Despeses corrents
2.971,77 €
10.230,18 €
13.201,95 €
Despeses inversió
2.731,79 €
9.404,03 €
12.135,82 €