DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIÓ PER A LES OBRES D’ADEQUACIÓ DEL PARATGE DEL GORG D’EN PERXISTOR

Per decret del President de la Diputació de Girona de data 21 de març de 2019 s’ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu una subvenció per dur a terme les obres d’adequació del paratge del “Gorg d’en Perxistor” per import de 30.000 € (expedient 2019/542), segons el detall següent:

Concepte
Subvenció Diputació
Aportació Ajuntament
Total
Obres d’adequació del paratge “Gorg d’en Perxistor”
30.000 €
6.780,64 €
36.780,64 €