DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIÓ PER A LES ACTUACIONS URGENTS A LA XARXA VIÀRIA MUNICIPAL I A LA XARXA D’AIGUA POTABLE EN MOTIU DEL TEMPORAL “GLÒRIA”

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 8 de setembre de 2020, s’ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu una subvenció per a les actuacions urgents a la xarxa viària municipal i a la xarxa d’aigua potable en motiu del temporal “Glòria”, expedient 2020/7327, per import de 25.675,65 €, equivalent al 66,06% del total de 38.869,47 €.