DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIÓ PEL SERVEI DE COMPTABILITAT I GESTIÓ ENERGÈTICA 2020-2021

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 16 de juny de 2020 es va atorgar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu una subvenció per al servei de comptabilitat i gestió energètica 2020-2021 per import total de 693,00 € (expedient 2020/2305), segons el detall següent:

Concepte
Subvenció Diputació
Aportació Ajuntament
Total
Servei de comptabilitat i gestió energètica 2020
346,50 €
794,66 €
1.141,16 €
Servei de comptabilitat i gestió energètica 2021
346,50 €
870,34 €
1.216,84 €
TOTAL
693,00 €
1.665,00 €
2.358,00 €