DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL ANY 2019

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 7 de maig de 2019 s’ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu una subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2019, per import total de 62.319,92 €, segons el detall següent:

  • Expedient 2019/667:
    • Subvenció per a despeses corrents (recollida i gestió de residus en el municipi, prestació del servei de la xarxa d’abastament d’aigua potable i enllumenat públic) per import de 49.690,15 €
    • Actuacions en camins per import de 3.000 €
  • Expedient 2019/3991: Subvenció per a noves tecnologies per import de 860,92 €
  • Expedient 2019/2974: Subvenció cooperació cultural per import de 8.768,85 €