CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, PER CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, PER PROCEDIR A LA CONTRACTACIÓ INTERINA PER COBRIR EL PERÍODE DE VACANCES DE LA PLAÇA D’AGUTZIL DE NIT I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL

L’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu ha aprovat les bases reguladores que regeixen el procés selectiu del concurs-oposició lliure per procedir a la contractació interina per cobrir el període de vacances de la plaça d’agutzil de nit i creació de borsa de treball.

Podeu consultar les bases de la convocatòria AQUÍ

Us podeu descarregar l’ANNEX 1 (Instància de participació) AQUÍ

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Finalitza el dimecres dia 29 de juny de 2022