ACTA TRIBUNAL CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DESENVOLUPAMENT DELS EXERCICIS CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT CONTRACTE LABORAL TEMPORAL PER A LA SUBSTITUCIÓ I REFORÇ EN EL PERÍODE DE VACANCES DEL PERSONAL DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

Podeu consultar l’acta de constitució del tribunal i desenvolupament dels exercicis concurs-oposició lliure per a la provisió mitjançant contracte laboral temporal per a la substitució i reforç en el període de vacances del personal de l’àrea d’administració general AQUÍ.