Acta de constitució del tribunal i desenvolupament dels exercicis en el concurs-oposició lliure per a la provisió mitjançant contracte laboral temporal per a la substitució i reforç en el període de vacances del personal de l’àrea d’administració general i creació de borsa de treball.

Podeu consultar l’acta de constitució del tribunal i desenvolupament dels exercicis en el concurs-oposició lliure per a la selecció de personal laboral, administratiu/iva, mitjançant contracte laboral temporal per a la substitució i reforç en el període de vacances del personal de l’àrea d’administració general i creació de de borsa de treball AQUÍ.