+
Des del 21 juny 2021 fins al 31 juliol 2021
Podeu consultar l'acta de constitució del tribunal i desenvolupament del concurs lliure convocat per l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalle
16 juny 2021
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 21 de juliol de 2020, es va atorgar a l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixa
4 juny 2021
MODIFICACIÓ HORARI DEL PROCÉS SELECTIU: 21 DE JUNY DE 2021 A LES 18.00 HORES (Podeu consultar el decret de modificació d'horari AQUÍ)
21 juliol 2021
El Servei de gestió tributària i cadastral del Consell Comarcal de la Selva ens ha comunicat que degut a un problema amb Correus, no s’h
23 juny 2021
Podeu consultar l'acta de constitució del tribunal i desenvolupament dels exercicis en el concurs-oposición lliure per cobrir els període
Des del 21 juny 2021 fins al 31 juliol 2021
Podeu consultar l'acta de constitució del tribunal i desenvolupament del concurs lliure convocat per l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalle
8 juny 2021
MODIFICACIÓ HORARI DEL PROCÉS SELECTIU: 21 DE JUNY DE 2021 A LES 16.00 HORES (Podeu consultar el decret de modificació d'horari AQUÍ)
3 juny 2021
Podeu consultar la llista d'aspirants admesos, convocatòria per a la celebració del procés selectiu el DIMECRES 23 DE JUNY a les 9.00 hor