+
Des del 25 juny 2018 fins al 27 juliol 2018
programa casal 2018_Página_1
14 novembre 2017
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 16 de maig de 2017 (expedient 1552), s’ha atorgat a l’Ajuntament de S
21 desembre 2017
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 18 de juliol de 2017 (expedient 2017/6085), s’ha aprovat el conveni de
14 novembre 2017
Per acord de la Junta de Govern de data 18 de juliol de 2017 (exp. 2017/3143), la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant F