+
26 octubre 2018
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 3 de maig de 2018 s'ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
1 agost 2019
Per decret del President de la Diputació de Girona de data 18 de juliol de 2019 s'ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu una
26 octubre 2018
Per decret del President de la Diputació de Girona de data 20 de febrer de 2018 s'ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu una