5 gener 2023
Aquest any hi ha hagut un total de 47 participants entre pessebres i naixements (23 pessebres, 10 naixements, 7 infantils, 4 manualitats i 3
Des del 16 novembre 2022 fins al 20 juny 2023
18 octubre 2022
Enguany s’ha procedit al manteniment de les franges perimetrals de les urbanitzacions Buixalleu, Rio Park i Ducat del Montseny, amb un cos
15 setembre 2022
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 3 de maig de 2022, s’ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixa
22 desembre 2022
Formació en línia dirigida a propietaris | Cartell informatiu format PDF (més…)
21 octubre 2022
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 5 de juliol de 2022, s’ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Bui
5 octubre 2022
Per decret de la vicepresidenta quarta de la Diputació de Girona de data 21 d’abril de 2022 (expedient 2022/3066) s'ha concedit una subve
6 setembre 2022
El Consell Rector de DIPSALUT en sessió número 2022/06 de data 7 de juny de 2022, va concedir una subvenció a l'Ajuntament de Sant Feliu