6 setembre 2022
El Consell Rector de DIPSALUT en sessió número 2022/06 de data 7 de juny de 2022, va concedir una subvenció a l'Ajuntament de Sant Feliu
18 juliol 2022
  S'ha posat en funcionament el CALL CENTER del Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva. P
4 maig 2022
Durant el mes de febrer es va pavimentar el rec que passa per darrera el carrer del Pi i que ocasionava problemes d’escorrentia i inundabi
4 maig 2022
Inici del Projecte Gat  Els gats de carrer colonitzen espais urbans on troben aliments i aixopluc. Això, unit al fet de no tenir depred
15 setembre 2022
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 3 de maig de 2022, s’ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixa
17 maig 2022
Des del Consell Comarcal de la Selva, es va aprovar el passat dia 7 de juliol de 2020 en sessió plenària, el “Pla LGBTI pels municipis i
4 maig 2022
Amb la firma de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Feliu de Buixalleu i de Foga
17 desembre 2021
S’estan executant les obres per restituir les infraestructures de subministrament d’aigua potable del municipi que van ser afectades pel